Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Casusbeschrijving ‘De wierheid fan Wylgeragea’ – Tryater

An de Wrede

Over Tryater

Tryater maakt theater in en vanuit Fryslân voor volwassenen, jeugd en jongeren. We spelen in en met de Friese taal, als inspirerende bron binnen de meertalige werkelijkheid van Fryslân. Tryater brengt een breed publiek in aanraking met theater. We bieden een artistieke ervaring, een opening voor genuanceerde reflectie, voor ontmoeting, voor gesprek. Tryater schept in belangrijke mate de voorwaarden voor een vitale, duurzame ontwikkeling van het culturele klimaat in Fryslân en de noordelijke regio.

Beschrijving van de kunstactiviteit

 

Tryater speelt ‘De wierheid fan Wylgeragea’. Het is een reisvoorstelling in Friesland, langs dorpshuizen en schouwburgen, met een beoogde doelgroep van 30+. De voorstelling speelt van 4 oktober tot en met 18 december 2016. De montage en première vinden plaats in Westergeast, de plek waar dader van de moord op Marianne Vaatstra vandaan komt. Het stuk – dat niet moord, maar diefstal tot onderwerp heeft – is namelijk geïnspireerd op de mechanismen die in een gemeenschap worden blootgelegd op het moment dat er iets bedreigends gebeurt in die gemeenschap.

Het stuk benadert de problematiek vanuit een objectief standpunt. Er wordt geen stelling genomen; alle kanten worden belicht. Vanwege de gevoelige thematiek zal Tryater echter voorbereidend werk doen met homogene groepen in de omgeving. Dat is eerder – in de voorbereidende fase (Sneak Previews) – ook georganiseerd en dat leverde een interessante vorm van participatie op.

 

 

Relatie met ‘Ruimte voor dialoog’

Tryater neemt geen stelling, maar probeert deuren te openen. Het doel is om bezoekers een positieve (prettige) kunstbeleving te geven, maar ook om door middel van die kunstbeleving bezoekers bewust te maken van het menselijk mechanisme dat ontstaat op het moment dat er iets naars gebeurt in een gemeenschap. We zouden willen dat bezoekers dit uitdragen, zodat er onderling of met anderen, offline of online, in de gemeenschap een gesprek ontstaat. Dit zorgt voor een verlenging van de beleving van de voorstelling.

Strategie

We kunnen het gesprek voorzichtig aan gaan door het stellen van (filosofische) vragen als:
– Wat jij vindt, is dat een mening of een oordeel?
– Waarop heb jij jouw mening op gebaseerd?
– Wat heeft het gedaan?
– Hoe weten we of dat waar is?
– Denkt iedereen er zo over?

Lees ook het onderzoek, de reflectie daarop en de tools die zijn ontwikkeld naar aanleiding van deze casus.
De Facebookpagina van Tryater vind je hier.

Geef een antwoord