Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Casusbeschrijving ‘Planeet Escher’ – Fries Museum

Over het Fries Museum

Het Fries Museum is de belangrijkste bewaarplaats van het materiële erfgoed van Friesland. Met delen van de collectie onderscheidt het museum zich landelijk en ook internationaal. Bijvoorbeeld de spectaculaire bodemschatten uit de Friese terpen, het vermaarde Friese gebruikszilver uit de 17de en 18de eeuw en werken van de beroemde 19e-eeuwse schilder Lawrence Alma-Tadema. Of het unieke Fries erfgoed uit Hindeloopen dat dankzij de wereldtentoonstelling van 1878 in Parijs een internationaal icoon van noord-Europese identiteit werd en de nalatenschap van de in Leeuwarden geboren Mata Hari. Er zijn oude meesters te bewonderen en Friese kunstenaars uit de 20ste eeuw als Gerrit Benner. Maar er is ook werk te zien van hedendaagse (inter)nationale kunstenaars en slow design van toonaangevende ontwerpers – stoer en duurzaam, met oog voor traditie en vakmanschap. Het Fries Museum vertelt met al deze objecten verhalen over de Friese elf steden en het Friese platteland, de haat-liefdeverhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld.

Leeuwarden culturele hoofdstad 2018

Dag en Nacht (1938), M.C. Escher © the M.C. Escher Company B.V. All rights reserved. www.mcescher.com

De Friese hoofdstad Leeuwarden is verkozen tot Culturele Hoofdstad van Europa van 2018. Als belangrijkste museum van de provincie Friesland en gevestigd in Leeuwarden, wil het Fries Museum bezoekers laten genieten van tentoonstellingen over wereldwijd bekende Friezen. Velen weten niet dat beroemde kunstenaars als Sir Lawrence Alma-Tadema en Maurits Cornelis Escher in Leeuwarden opgroeiden, evenals de spionne Mata Hari en Saskia Uylenburgh, de grote liefde van Rembrandt.

In de aanloop naar het jaar van de Culturele Hoofdstad trok het Fries Museum ruim 150.000 bezoekers voor de succesvolle tentoonstelling Alma-Tadema, klassieke verleiding, die daarna doorreisde naar Wenen en Londen (okt. 2016-okt. 2017). Vanaf oktober 2017 kwamen in Mata Hari, de mythe en het meisje alle historische en persoonlijke aspecten van het rusteloze leven van de Friese Margaretha Zelle aan bod als nooit tevoren. In 2018 toont het museum Escher op reis en Phantom Limb, Art beyond Escher. Het jaar wordt feestelijk afgesloten met de tentoonstelling Rembrandt en Saskia, trouwen in de Gouden Eeuw.

Planeet Escher

‘Planeet Escher’ is een ‘mienskipsprojekt’ (community-project) met het werk van M.C. Escher als inspiratiebron. Zoveel mogelijk Friezen worden uitgenodigd om, geïnspireerd door de kunstenaar, op hun eigen manier mee te bouwen aan ‘Planeet Escher’, een online en offline platform dat alle resultaten van het project verbindt. Met het project wordt de maatschappelijke rol van het Fries Museum vormgegeven en bestendigd door zowel offline als online publiek te verbinden aan cultuur en het museum, met Escher als vliegwiel. ‘Planeet Escher’ vindt plaats in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 en zoekt verbinding met de Friese mienskip (gemeenschap) en waar mogelijk met andere LF2018-projecten. Fysiek is het project zichtbaar bij deelnemers op locatie. Het Fries Museum heeft een faciliterende rol: het inspireren, stimuleren en verbinden van deelprojecten en deze zichtbaar maken op een online podium.

Relatie met Ruimte voor Dialoog

De sociale media van het museum was voor deelname aan ‘Ruimte voor Dialoog’ vooral gericht op zenden. Bij ‘Planeet Escher’ was co-creatie een codewoord en moesten mensen dus zelf een actieve bijdrage leveren. Hoe krijg je dit voor elkaar? Dit was de vraag die het museum beantwoord wilde krijgen met behulp van ‘Ruimte voor Dialoog’.

Strategie

De resultaten van het project zijn erg divers. Van een enorme gehaakte deken tot tekeningen gemaakt door dementerende ouderen. Op het eerste gezicht lijken deze twee voorbeelden niet veel met elkaar te maken hebben. Om te zorgen voor eenheid is ervoor gekozen om een ‘paraplu’ te bedenken waar alle projecten onder vallen: ‘Planeet Escher’. Een plek waar alles kan. Iedereen bouwt als een community mee aan ‘Planeet Escher’.

De doelgroepen van het project lopen demografisch gezien erg uiteen. Het is lastig om een online platform te kiezen waar alle deelnemers zich comfortabel bij voelen. Er is daarom gekozen om deelnemers vrij te laten in hun keuze voor vorm en middel. Om toch een community te creëren, wordt het gebruik van een overkoepelende hashtag (#planeetescher) gepromoot. Om dieper in dialoog te treden en om een meer grijpbare community te krijgen, is ook een Facebookgroep opgericht. Offline deelnemers en andere geïnteresseerden kunnen hier in contact komen met elkaar en het museum. Het museum is moderator en houdt/brengt de dialoog hier op gang.

Lees ook de bevindingen van de professionals bij ‘Planeet Escher’.
De Facebookgroep ‘Planeet Escher’ vind je hier.

Geef een antwoord