Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Casusbeschrijving Stadsschouwburg De Harmonie

Over stadsschouwburg De Harmonie

Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden is een open, gastvrij en verrassend theater voor een breed publiek, theatermakers, event-organisatoren en personeel. Het biedt een podium met een regionale en landelijke uitstraling en een profiel waarin kwaliteit, passie, verrassing en betrokkenheid de belangrijkste kenmerken zijn.

Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden is het toonaangevende theater van Noord-Nederland. Zij programmeert met passie en gevoel voor noodzaak zo’n 825 voorstellingen, events en andere activiteiten per jaar, die circa 220.000 bezoekers trekken. Daarmee is De Harmonie het grootste theaterpodium van Friesland. Het biedt een kwalitatief sterk programma dat zich kenmerkt door continue verbetering, maatwerk, samenwerking, betrokkenheid en excellent gastheerschap. Alle theatrale genres komen daarin aan bod. Uitgangspunt voor De Harmonie is gastvrijheid, waardoor bezoekers echt genieten en een voorstelling nog mooier of een evenement nog boeiender wordt.

Relatie met ‘Ruimte voor dialoog’

De Harmonie heeft veel volgers en likes op social media, vooral vergeleken met andere schouwburgen in de buurt, zoals De Lawei en Theater Sneek. Maar de online interactie blijft achter. De Harmonie wil  meer zicht krijgen op de onderwerpen die haar gasten raken, om een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het gewenste of inspirerende gesprek. Het gaat hierbij niet om sturing of invloed, maar om de conversatie zelf.

Strategie

Vooral het publiek voor klassieke muziek blijkt moeilijk online tot interactie te brengen. Eerdere ervaringen van een medewerker wijzen uit dat Facebook en klassieke muziek wel goed samengaan. Blijkbaar weet De Harmonie het publiek hier niet te raken. De schouwburg wil graag dat dit publiek voorafgaand aan en na afloop van een klassiek concert elkaar ook online vindt.

Liefhebbers van klassieke muziek zijn deskundig en kritisch, als ze zich niet serieus genomen voelen haken ze snel af. Er wordt een eigen, nieuwe community opgebouwd: ‘Natuurlijk Klassiek’. Om deze tot leven te brengen zal er een experiment worden gedaan met experts als ambassadeurs.

Lees ook het onderzoek, de reflectie daarop en de tools die zijn voortgevloeid uit deze casus.
De Facebookgroep ‘Natuurlijk Klassiek’ vind je hier.

Geef een antwoord