Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Deskundig publiek vraagt om een ambassadeursstrategie, reflectie naar aanleiding van ‘Natuurlijk Klassiek’ – De Harmonie

Emiel Copini

Stadsschouwburg de Harmonie wil graag meer interactie. In het onderzoek wordt ingezet op het bouwen van een community voor het publiek van klassieke muziek. Op dit onderzoek is als volgt gereflecteerd.

Kritisch publiek vraagt om kennis van zaken

De keuze van de communicatie-afdeling van De Harmonie om online dialoog te willen stimuleren bij de doelgroep die daar schijnbaar het minst toe bereid is – namelijk liefhebbers van klassieke muziek – kan zeker dapper genoemd worden. Juist omdat het aan kennis van en affiniteit met klassieke muziek ontbrak, was het een lastig proces. De traditionele marketingstrategieën klonken nog duidelijk door in de gesprekken; de wens om inhoudelijke gesprekken te activeren was misschien nog niet helemaal doorgedrongen in de organisatie of uiteindelijk toch minder belangrijk dan de likes en shares.

De aanvankelijke keuze voor een socialiserende strategie, zonder aandacht voor kwalificeren of subjectiveren, lijkt een misvatting te zijn geweest. Zeker dit publiek gaat niet uit zichzelf napraten over een concert wanneer een leek hen daartoe uitnodigt. Het publiek wil serieus genomen worden, wil op een zorgvuldig gedoseerde en doordachte wijze worden benaderd door experts met kennis van zaken. Als communicatie- en educatie-afdeling kun je erop inzetten om door middel van onderzoek een beter gevoel te krijgen voor wat er leeft en wat potentiële gespreksonderwerpen zijn, maar je kunt daartoe ook experts inzetten die als ambassadeurs gaan fungeren voor het platform.

De tools die worden aangereikt op basis van het onderzoek lees je hier.

Geef een antwoord