Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Onderzoek  +  Netwerkanalyses  +  

Factsheets: samenvattingen van netwerkanalyses van Keunstwurk, Tryater, het Fries Museum en de Harmonie

Hieronder vindt u voor de organisaties Keunstwurk, Tryater, het Fries Museum en de Stadsschouwburg De Harmonie,  de 0-meting van socialmedia berichten uit de beginperiode  van het onderzoekstraject. Via de links hieronder zijn ook de bestanden in te zien van de 1e en 2e (en in sommige vallen 3e meting). Omdat er persoonsgevoelige gegevens in de factsheets zijn verwerkt (zie ook het artikel over de waarde van netwerkanalyses), is een gedetailleerde versie versleuteld met een wachtwoord. Deze kunt u opvragen door contact op te nemen met Floris de Jonge. Deze factsheets zijn gebruikt om de uitkomsten van de netwerkanalyses op te baseren zoals die zijn verwerkt in de artikelen .

Cases 0-meting Fulkaan (Keunstwurk)


Cases 0-meing: Fulkaan (Keunstwurk) Facebook Commenters en Cocommenters


Cases 0-meting: Fulkaan (Keunstwurk) Facebook Likers en Colikers


Cases 0-meting: Fulkaan (Keunstwurk) Twitter Tweets Retweets en @-Mentions

Cases 0-meting Grûn (Tryater)


Cases 0-meting: Grun (Tryater) Facebook Commenters en Cocommenters


Cases 0-meting: Grun (Tryater) Facebook Likers en Colikers


Cases 0-meting: Grun (Tryater) Twitter Tweets Retweets en @-Mentions

Organisaties 0-meting: Fries Museum


Organisatie 0-meting: Fries Museum Facebook Commenters en Cocommenters


Organisatie 0-meting: Fries Museum Facebook Likers en Colikers


Organisatie 0-meting: Fries Museum Twitter Tweets Retweets en @-Mentions

Organisaties 0-meting: Stadsschouwburg De Harmonie


Organisatie 0-meting SSB De Harmonie Facebook Commenters en Cocommenters


Organisatie 0-meting SSB De Harmonie Facebook Likers en Colikers


Organisatie 0-meting SSB De Harmonie Twitter Tweets Retweets en @-Mentions

Geef een antwoord