Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Casusbeschrijving ‘NEO’ – Keunstwurk

Over Keunstwurk

Keunstwurk streeft ernaar kunst en cultuur voor iedereen in Fryslân bereikbaar te maken. Een ‘sterke culturele infrastructuur’ is daarvoor onmisbaar. Er worden zes doelen onderscheiden:
1. Het bijdragen aan de algemene culturele infrastructuur en een vitaal kunst- en cultuurklimaat in de provincie.
2. Het bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige cultuureducatie in het onderwijs.
3. Het bijdragen aan ontwikkeling van talent.
4. Het bijdragen aan een innovatieve, aantrekkelijke en toekomstbestendige structuur voor amateurkunst en actieve cultuurparticipatie.
5. Het bijdragen aan het slagen van en de erfenis van Leeuwarden- Fryslân 2018.
6. Het bijdragen aan ontwikkeling en doorontwikkeling van de professionele kunsten.

Beschrijving van de kunstactiviteit

‘Never Ending Orchestra’ (NEO) biedt in 2018 een podium aan de talloze muziekverenigingen en muzikanten die Fryslân rijk is. Duizenden enthousiaste en bevlogen muzikanten zijn in onze provincie betrokken bij meer dan 260 HaFaBra-orkesten, meer dan 500 koren en meer dan 600 popbands. Het Friese muzikale landschap wordt gekenmerkt door verscheidenheid en culturele diversiteit. Juist de kracht van deze diversiteit in onze kleurrijke samenleving wil NEO benutten. Duizend-en-één optredens van pop tot klassiek, van opera tot hiphop. NEO creëert podia, kansen en ontmoetingen voor muzikanten, verbindt amateurs met professionals en stimuleert muziekeducatie met als doelstelling: een Never Ending Orchestra door heel Fryslân.

Relatie met ‘Ruimte voor dialoog’

Vanuit NEO is de Facebookgroep “Ik ben Never Ending Orchestra” opgericht. Met deze Facebookgroep willen wij de Friese muziekgemeenschap een gezicht geven en verbinden. Zo is er binnen deze groep ruimte voor dialoog en discussie onder Friese muzikanten. Iedereen die iets met muziek doet, is welkom om lid te worden van deze groep. Leden zijn in staat om vrienden toe te voegen en zelf ook berichten te plaatsen. Binnen deze groep werd wekelijks content geplaatst die discussie tussen muzikanten zou moeten triggeren. Denk bijvoorbeeld aan een open vraag. Daarnaast wordt er ook wekelijks een muzikant/muziekliefhebber uitgelicht door middel van een artikel met daarin hun mening over muziek en hun ambities. We willen een solide online communityplatform voor muzikanten creëren, waar men met elkaar in contact kan komen en verschillende muzikale thema’s met elkaar kan bespreken. Met “Ik ben Never Ending Orchestra” willen wij graag het gezicht achter de Friese muziekgemeenschap laten zien om zo te verbinden en dialoog te creëren.

 

Strategie

Na het indelen van de “Ik ben Never Ending Orchestra”-groep is er een contentkalender op gesteld. Er worden wekelijks twee open vragen over muziek gesteld, die discussie tussen leden uit zouden moeten lokken. Daarnaast wordt er elk weekend een artikel geschreven over een van de leden, aan de hand van een interview.

Lees ook de bevindingen van de professionals die betrokken waren bij deze casus.
De Facebookpagina van NEO vind je hier.

Geef een antwoord