Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Algemeen  +  

Colofon website

Aan de vakpublicatie van het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog hebben vele personen een bijdrage geleverd. Je vindt ze hieronder. Alle medewerkers vind je bij de beschrijving van de projectorganisatie.

Wanneer je teksten van deze website aanhaalt in andere media, verzoeken we je de namen van de auteurs te vermelden!

Deze website is op 12 oktober 2018 gepubliceerd vanuit NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Tekst en interview

Onderzoekers

Antine Zijlstra

Antine is als hoofdonderzoeker en inhoudelijk projectleider betrokken bij ‘Ruimte voor dialoog’. Daarnaast werkt zij als docent onderzoek voor de afdeling Kunst en Educatie van de NHL. Eerder was zij werkzaam als docent kunstmarketing aan de RUG. Ze voerde publieks­onderzoek uit voor onder meer het NNT, Gemeente Groningen en Tryater.

Floris de Jonge

Floris de Jonge is opgeleid als grafisch vormgever en heeft een grote fascinatie voor nieuwe media. Na de bachelor aan Academie Minerva in Groningen heeft hij de master Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de RUG gevolgd, met als afstudeerrichting Nieuwe Media. Daarnaast is hij docent bij de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van NHL Stenden Hogeschool.

Emiel Copini

Emiel Copini is docent aan de Master Kunsteducatie van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, ontwikkelde binnen zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen een theoretisch kader voor cultuuronderwijs, en werkt vanuit Keunstwurk als adviseur op het terrein van vakoverstijgend onderwijs in Friesland.

Sophie Elkhuizen

Sophie is als freelance onderzoeker betrokken bij Ruimte voor dialoog. Eerder werkte zij als docent Kunstsociologie en Kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen en als docent Praktijkonderzoek aan de NHL. Tevens werkte zij mee aan het onderzoek De Waarde van Cultuur.

Wyb de Boer

Wyb de Boer is Atelier- en Leerbedrijfcoach, en leidt de minor Intrapreneurship bij de opleiding Creative Business. Ook is hij designer-onderzoeker van multidisciplinary design sessies bij het European Tourism Futures Institute voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 en haar legacy.

Janet Boersma-Stouwdam

Janet Boersma-Stouwdam is docent visuele communicatie en eventmanagement bij de opleiding communicatie van NHL Stenden Hogeschool. Zij heeft vanuit de masteropleiding Kunsteducatie een voorstudie uitgevoerd, die ten grondslag heeft gelegen aan de projectaanvraag Ruimte voor Dialoog. Cultuurparticipatie en het creëren van betrokkenheid rondom een kunstactiviteit is haar fascinatie. Als matchmaker onderwijs heeft zij diverse studenten uit verschillende opleidingen aan de projecten gekoppeld. In de eindfase van het project was zij werkzaam als redacteur.

Annet ten Brug

Annet groeide op en Leeuwarden waar ze heel veel muziek heeft gemaakt en toneel gespeeld, niet met heel veel succes maar wel met veel plezier. Na haar studie onderwijskunde en haar promotie binnen orthopedagogiek werkte ze als docent en onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen en NHL-Stenden. Inmiddels werkt Annet bij Partoer waar ze als onderzoeker en consultant werkt binnen het sociaal domein in Fryslân (en soms daarbuiten).

Johan Kolsteeg

Dr. Johan Kolsteeg (1963) is verbonden aan de vakgroep Kunst, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is opgeleid als musicoloog en werkte in het internationale muziekleven als programmeur en producent, voor hij zijn aandacht verlegde naar de wereld van onderwijs. Hij doet onderzoek naar discoursen en praktijken in het gebied van cultureel ondernemerschap en communicatie over kunst. Johan Kolsteeg is bestuurslid van de Kunstraad Groningen.

Lidwien van de Wijngaert

Lidwien van de Wijngaert is hoogleraar bij de afdeling Communicatie- en Informatiewetenschappen van de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar onderzoek richt zich op de rol van technologie in communicatienetwerken van organisaties.

Deike Schulz

Deike Schulz is Research Lecturer en Associate Lector aan de NHL-Stenden hogeschool te Leeuwarden en sinds mei 2017 tevens verantwoordelijk voor het lectoraat Organizations & Social Media binnen de School of Communication & Creative Business. Tevens is zij PhD kandidate aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management. Hier doet Schulz onderzoek naar de interactie tussen consumenten binnen sociale media en hoe door deze interactie legitimiteit wordt gecreëerd voor bedrijven en hun producten en diensten.

 

Professionals

Kirsten Dijkstra

Kirsten Dijkstra is medewerker websites, social media en onderzoek bij het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. Zij was verantwoordelijk voor de strategie van ‘Planeet Escher’.

Janke Vlas

Janke Vlas is junior marketing & communicatiemedewerker bij het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. Zij deed de marketing en communicatie voor ‘Planeet Escher’.

Jornt Karel

Jornt Karel is projectondersteuner bij ‘Fulkaan’ en bij ‘Never Ending Orchestra’ en vooral verantwoordelijk voor de communicatie van deze projecten. Tevens werkt Jornt als projectondersteuner voor andere projecten binnen Keunstwurk. Naast deze werkzaamheden is Jornt singer-songwriter en treed hij op onder de naam Jason Carlson.

An de Wrede

An de Wrede is hoofd communicatie van Tryater op een afdeling van 4 medewerkers. Naast het ontwikkelen van het marketing- en communicatiebeleid voor het gezelschap, houdt zij o.a. toezicht op de publiciteitsvoering van de reguliere reisvoorstellingen, het jeugd- en jongerentheater en de bijzondere projecten – waaronder de Opening van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 in januari.

Ilse Schreur

Ilse Schreur is productieleider bij ‘Fulkaan’. Tevens werkt zij bij Keunstwurk als Junior Adviseur voor Uurcultuur. Naast deze werkzaamheden werkt Ilse als zzp-er bij verschillende producties van culturele evenementen.

Robert Keun

Robert Keun is docent transmedia storytelling en coördinator van de gelijknamige minor van de opleiding CMD aan NHL Stenden Hogeschool. Daar doceert hij ook digitale film en video. Daarnaast geeft hij les bij Media & Entertainment (NHL Stenden Hogeschool) en Minerva (Hanzehogeschool).

Daarvoor was  Keun filmmaker en creative producer bij het bedrijf Keunmedia, dat later opging in de VOF Creative Cowboys.

 

Projectondersteuning

Jannie Hekstra-Kloosterman

Jannie Hekstra-Kloosterman is projectondersteuner voor het RAAK-project Ruimte voor Dialoog. Zij was verantwoordelijk voor de projectorganisatie.

 

Ontwerp en realisatie website en beeld- en videomateriaal

Floris de Jonge (ontwerp)

Floris de Jonge is opgeleid als grafisch vormgever en heeft een grote fascinatie voor nieuwe media. Na de bachelor aan Academie Minerva in Groningen heeft hij de master Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de RUG gevolgd, met als afstudeerrichting Nieuwe Media. Daarnaast is hij docent bij de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van NHL Stenden Hogeschool.

Jan Tiemersma

Jan Tiemersma werkt al 20 jaar freelance als dtp-er en webdesigner voor verschillende opdrachtgevers, zoals Tryater en Afûk. Voor deze site heeft Jan een WordPress-template ontwikkeld (PHP). Voor de netwerkanalyses van Ruimte voor Dialoog is een Mac-programma (Swift) geschreven dat Excel-bestanden snel omzet naar Source-Target csv-bestanden.

Arjanne Nijp

Arjanne Nijp werkt als journalist en projectleider bij Omrop Fryslân. Daarnaast is ze freelance tekstschrijver, en in die hoedanigheid (eind)redacteur van deze website.

Jan van der Zee

Jan van der Zee is docent bij de opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving, met als specialisatie bewegend beeld. Hij werkt daarnaast freelance als illustrator en animator onder de naam Janvanderzee.com. Hij bewerkte de filmpjes van studenten voor deze website.

Twee groepen studenten Media en Entertainment Management zijn verantwoordelijk voor de video-opnames die op deze site te zien zijn.