Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Tools voor het verbinden van deskundig publiek naar aanleiding van ‘Natuurlijk Klassiek’ – De Harmonie

Stadsschouwburg De Harmonie koos er in het onderzoek voor een nieuwe community te bouwen voor het moeilijk te bereiken publiek van klassieke muziek. Een dappere keuze, die gevolgen heeft voor je werkwijze, zo blijkt uit de reflectie. Wanneer je als kunstorganisatie een kritisch, deskundig publiek – zoals liefhebbers van klassieke muziek – wilt verbinden, met elkaar en met jou de dialoog wilt laten aangaan, dan bevelen wij het volgende aan:

  • Een besloten, specialistische community
    Een specifieke doelgroep met een specifieke interesse en passie, leent zich goed voor een besloten platform. Wanneer je als organisatie een dergelijk platform wilt faciliteren of geleidelijk wilt ontwikkelen, dan is het raadzaam om expertise in huis te halen.

  • Ambassadeurs op afspraak
    Juist wanneer de community nog niet volwassen is, werkt het goed om heldere afspraken te maken. Door een netwerk van specialisten – mensen met kennis van klassieke muziek, met een groot netwerk en gevoel voor wat er leeft – volgens een bepaald schema tot interactie te laten komen, kunnen de andere leden in de gemeenschap hiertoe ook geënthousiasmeerd worden. Plan hiertoe de content rondom een bepaald concert, en zorg dat de ambassadeurs ook betrokken raken bij elkaars posts. Op deze wijze zal er na verloop van tijd een dynamiek ontstaan waar het publiek aan gewend raakt. In een volgende fase kan er ruimte ontstaan voor ‘user generated content’.
  • Lef hebben
    Juist wanneer de community nog in ontwikkeling is, zul je als moderator of regisseur lef moeten tonen. Een te afwachtende, voorzichtige houding vanuit de organisatie, kan een prille, levendige dynamiek snel doen uitdoven. Hoewel het voorgaande een pleidooi lijkt om je als leek vooral stil te houden en het gesprek over te laten aan de experts, is het wel van belang om als gastheer je betrokkenheid en waardering voor de online dialoog te tonen!

 

Geef een antwoord