Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Reflectie  +  Tryater  +  Evaluatie

Professionals aan het woord: Durf, ook op sociale media, te prutsen – Tryater: ‘Elkenien is in prutser’

Eline de Vries

Vanuit de voorstelling ‘Elkenien is in Prutser’ van het theatergezelschap Tryater heb ik meegewerkt aan het onderzoek ‘Ruimte voor dialoog’. Als acteurs waren we nauw verbonden aan de sociale media rondom de voorstelling. Sterker nog; we deden de sociale media volledig zelf.

De voorstelling ‘Elkenien is in Prutser’ was een zoektocht naar onze eigen generatie. Wij vormen een generatie die op zoek is naar het maken van de juiste keuzes in het leven. We vragen ons af hoe onze verhouding is tot de wereld om ons heen. Wat zijn onze grootste dromen en diepste angsten? Mag je daarin fouten maken? Of het soms ook gewoon eventjes niet weten? Deze thematieken namen we ook mee in de sociale media rondom de voorstelling. We hadden een eigen Facebookpagina als ‘De prutsers’, die los stond van de pagina van Tryater.

Omdat we in de voorstelling ‘onszelf’ speelden, merkten we dat het hielp om dit principe van ‘jezelf-zijn’ door te trekken richting de sociale media. Het bleek gemakkelijker om online het gesprek aan te gaan, wanneer we dicht bij onszelf bleven en ons kwetsbaar opstelden. Als wij lieten zien waar we naar op zoek waren, dat we durfden te prutsen, dan durfde de toeschouwer dat wellicht ook. Mensen konden zich in ons herkennen en van daaruit reageren op posts. Deze kwetsbaarheid was soms ook lastig en confronterend. Immers: als je iets persoonlijks deelt, komt dit online en zal dit daar ook voor altijd blijven staan (anders dan in de voorstelling). Wanneer er niet gereageerd wordt op een post, kan je dat ook persoonlijk raken.

Ook hebben we gemerkt dat het belangrijk is om concreet te zijn in de vragen die je stelt aan het publiek. Heel lange berichten werken minder goed dan een sterk concrete vraag. Zo’n vraag verbonden we dan altijd weer met iets persoonlijks, dus aan een aspect van onszelf, of aan een moment uit de voorstelling.

Verder waren we ook vooral aan het prutsen op sociale media: we durfden dingen uit te proberen, we waren oprecht nieuwsgierig naar antwoorden van het publiek en we waren niet bang om ons ook op sociale media kwetsbaar op te stellen.

Tot slot zou ik nog de tip willen geven om een ‘creatieve’ vertaalslag te geven aan een post, bijvoorbeeld door een mooie foto, een filmpje of een poll toe te voegen. Zo val je ook nog eens extra op in de tijdlijn. Durf te prutsen!

Geef een antwoord