Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Tools  +  Netwerkanalyses  +  

Een netwerkvisualisatie van sociale media analyseren – Hoe doe je dat?

Floris de Jonge

De voorstelling die je als culturele instelling hebt georganiseerd, is goed bezocht. De zaal zat vol. Dat was een mooi gezicht en daarom heb je er een foto van gemaakt. Je ziet dat er inmiddels verschillende reacties zijn op het bericht dat je op sociale media hebt geplaatst. Je leest de reacties en ziet dat een van de bezoekers geweldig heeft genoten. Je vraagt je af of er nog meer mensen zijn die dat vinden of dat er mensen zijn die juist een andere ervaring hebben gehad. Wat maakt dat ze op deze wijze reageren? En op welke manier zorgt de kunstactiviteit voor verbinding tussen mensen of juist voor verdeling? Daarvoor kun je de visualisatie van het socialemediaverkeer van de kunstactiviteit (of culturele instelling) analyseren.

Om de visualisatie te analyseren en te interpreteren moet bekend zijn wat de verschillende onderdelen in het netwerk voorstellen. De belangrijkste elementen van een netwerkvisualisatie zijn de knooppunten (de socialemedia-accounts van mensen of organisaties) en de relaties (verbindingen). Een relatie kan worden getypeerd op basis van drie kenmerken: de content (de soort informatie: berichten, reacties, likes, tweets, etc.), de richting (wie praat er tegen wie?), en de sterkte (de frequentie) (Haythornthwaite, 1996). Op basis van deze eigenschappen kan de aard van het (sub)netwerk worden getypeerd.

De verschillende kleuren van knooppunten en verbindingen stellen verschillende groepen voor. Deze worden op basis van onderlinge samenhang aan de hand van het aantal verknopingen door de software onderscheiden. Het formaat van de knooppunten wordt bepaald door het aantal inkomende en uitgaande verbindingen. De kleur van de verbinding(slijn) is een combinatie van de kleur van de twee knooppunten. De dikte wordt bepaald door de optelsom van individuele verbindingen. De richting van de curve wordt bepaald door de richting van de verbinding. Een curve die met de klok mee is gebogen, moet worden gelezen als een verbinding van de een naar de ander (van source naar target). Door de positie en het formaat van de knooppunten wordt zichtbaar welke functie deze vervullen in een (sub)netwerk. Zo kunnen verschillende rollen in een netwerk worden aangewezen (Brass, 1995):

  • Ster: een centraal gelegen knooppunt (met veel verbindingen) in een (sub)netwerk;
  • Liaison/Intermediair: een knooppunt dat twee of meer groepen verbindt die anders niet verbonden zouden zijn, maar daar zelf geen onderdeel van is;
  • Brug: een verbindend knooppunt van een groep en tussen groepen; een knooppunt dat twee of meer groepen verbindt en daar ook onderdeel van uitmaakt;
  • Gatekeeper: een knooppunt dat niet veel informatie krijgt, maar wel doorgeeft; een knooppunt dat de afzonderlijke verbinding vormt tussen een deel van een netwerk en een ander deel;
  • Isolate: een actor die geen onderdeel is van een netwerk, geen relatie heeft met andere actoren; een eindpunt. Isolates ontstaan bij Twitternetwerken, doordat men bijvoorbeeld wel ‘fulkaan’ of ‘delawei’ (of #fulkaan of #delawei) in de tweet opneemt, waardoor deze wel in de zoekresultaten naar boven komen, maar niet in het netwerk. Zonder RT of @-mentions ontstaat namelijk geen verbinding. Deze isolates zijn niet gevisualiseerd (want deze maken geen onderdeel uit van het netwerk; er is immers geen connectie gemaakt).

 

Literatuurverwijzingen

  • Brass, D.J. (1995). “A social network perspective on human resources management”. Research in Personnel and Human Resource Management, 13, 39-79
  • Haythornthwaite, C. (1996). Social network analysis: An approach and technique for the study of information exchange. Library and Infor­mation Science Research.

Geef een antwoord