Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Professionals aan het woord: veel reacties, weinig inhoudelijke dialoog – Fries Museum: ‘Planeet Escher’

Kirsten Dijkstra en Janke Vlas


Het werk van Escher spreekt zo tot de verbeelding, dat het jong en oud kan inspireren om zelf creatief aan de slag te gaan. Dag en Nacht (1938), M.C. Escher © the M.C. Escher Company B.V. All rights reserved. www.mcescher.com

Escher op Reis
Van 28 april t/m 28 oktober 2018 was de tentoonstelling Escher op Reis te zien in het Fries Museum. In aanloop naar en ten tijde van de tentoonstelling daagden we mensen uit zichzelf te laten inspireren door het werk van Escher en zelf creatief aan de slag te gaan. Je kon je aanmelden als organisatie of project. Zo maakten studenten van O3 optische illusies met stoepkrijt en lieten de mensen van de grootste gehaakte deken zich inspireren door Escher voor de patronen. Bij Stichting Kinderopvang Friesland creëren kunstenaars samen met kleuters kunst en in het Bildt maakten kunstenaars Escherkunstwerken in het graan.

 

 

 

Planeet Escher
Studenten van de opleiding Communication & Multimedia Design aan NHL Stenden te Leeuwarden bedachten het concept ‘Planeet Escher’. Een plek waar alles kan, net als in het werk van Escher. Iedereen kan meebouwen aan ‘Planeet Escher’. Er gelden maar een paar regels:

Wetten op ‘Planeet Escher’:
Maak iets nieuws, geen nagemaakte Escher. Op ‘Planeet Escher’ kan alles wat nog niet eerder bedacht is.
Publiceer geen afbeeldingen van M.C. Escher. Het beeldrecht is eigendom van the M.C. Escher Company B.V.
Deel je creatie in de Facebookgroep of op een kanaal naar keuze met #planeetescher #alleskan

Bouw mee aan Planeet Escher! Net zoals in het werk van graficus M.C Escher is op Planeet Escher het onmogelijke mogelijk. Laat je inspireren en ga zelf aan de slag. Deel je creaties op planeetescher.nl.Deze gave animatie is gemaakt door Floor Adams, met foley van Dennis Pasveer en muziek van Peter Johan Nijland.

Posted by PE Crewlid Kirsten on Friday, December 15, 2017

Ruimte voor Dialoog
Wat betreft de dialoog, was de openbare Facebookgroep het interessantst voor ons.

Ledenwerving
Allereerst moesten we zorgen dat de groep leden kreeg. We voegden iedereen toe die offline betrokken was bij het project. Ook nodigden we mensen uit die misschien geïnteresseerd zouden zijn. De naam hielp: ‘Planeet Escher’. Iedereen die op Escher zocht kreeg de groep in beeld. De groep groeide al snel.

Content
De volgende stap was zorgen dat er content in de groep kwam. We postten resultaten en spoorden deelnemers aan om ook iets te posten. Dit was best ingewikkeld, omdat lang niet alle deelnemers goed in staat bleken om dit te doen. Het gevaar was dat wij de enigen waren die postten of dat een project te dominant aanwezig was. Bovendien bleek de content niet heel interessant (informatie over lopende projecten, die externen niet aansprak). We begonnen te experimenteren met ander soort content: grappige plaatjes, boeiende video’s en grote initiatieven wereldwijd. Allemaal content waarbij thema’s uit het werk van Escher een grote rol speelden. Dit bleek goed te werken. Mensen leken te snappen wat de bedoeling was en begonnen spontaan zelf te posten. Ook mensen die we helemaal niet kenden.

 

Dialoog
De dialoog bleef over het algemeen vrij beperkt. De posts die voorbijkwamen hadden verschillende doelen, zoals vermaak, inspiratie of promotie van eigen kunst of event. De reacties bleven over het algemeen beperkt tot likes. Een post die veel reacties opleverde was een van Inge Hekman. Haar dochter had een galiameloen anders doorgesneden, wat een bijzonder beeld opleverde. Het regende likes en de dialoog kwam een beetje op gang. Blijkbaar was dit precies de juiste toon en het juiste onderwerp voor de doelgroep. We denken dat het succes komt doordat de post persoonlijk, grappig, en herkenbaar is.

Onderstaande post van Helene kreeg ook relatief veel reacties. Wij denken wederom door de persoonlijke noot en de herkenbaarheid.

 

 

Ook deze post van Berber van de Brink deed het prima. Opnieuw een persoonlijke, aandoenlijke post met een aantrekkelijk beeld.

Deze foto van Hans Kuiper was succesvol door het mooie plaatje en de bijzondere, aansprekende kunst. We denken dat de persoonlijke noot over de gastheer ook iets toevoegt.

Bij andere posts hebben we geprobeerd om de dialoog op gang te brengen, door bijvoorbeeld door te vragen. Dat levert bij onderstaande post wel een reactie op, maar geen verdere dialoog. Waarschijnlijk omdat de vraag te gesloten gesteld is en omdat het niet aansluit bij de belevingswereld van anderen.

Waarschijnlijk hadden we nog veel meer uit het reageren kunnen halen. Nu bleef het veelal beperkt tot: ‘leuk!’ ‘mooi!’ en korte vragen. Dat klopte ook wel bij ons doel: socialiseren. We wilden een liefdevolle omgeving creëren waarin mensen zich vrij voelden om te (blijven) delen. Maar we hadden iets meer kunnen experimenteren met prikkelende vragen en reacties. We zijn er wel van overtuigd dat een reactie oprecht moet zijn. Als je iets geforceerd doet, merken mensen dat op en haken ze af. Maar dat houdt natuurlijk niet in dat je een beetje uit je comfortzone kunt stappen.

Tools:
Als je als kunstorganisatie een eigen community wilt opzetten met als doel socialiseren, verbinden, en de inhoudelijke dialoog op gang wilt brengen, kunnen wij het volgende aanbevelen.

  • communiceer vanuit een logische rol en wees niet bang om jezelf te zijn
    ‘Planeet Escher’ is een mienskipsproject, gedragen door de deelnemers. Het Fries Museum moest niet een te dominante rol innemen. Maar als wie communiceer je dan? Verschillende opties passeerden de revue. Moest het woord gedaan worden door een karakter passend bij het verhaal? Bijvoorbeeld een astronaut die alles wist over ‘Planeet Escher’. Of was het logisch dat ‘Planeet Escher’ als instelling communiceerde met de leden? We besloten dat het belangrijk was om als persoon te communiceren. Dit paste bij de aard van het project en zorgde voor laagdrempeligheid. We vonden het wat te spannend om te communiceren vanuit persoonlijke titel. Je geeft je dan best wel bloot. Mensen zouden bijvoorbeeld op je profiel kunnen klikken om meer over je te weten te komen. We creëerden daarom karakters met een eigen Facebookprofiel voor onszelf. We werden een soort reisleiders die in dienst stonden van de deelnemers. In theorie klopte het: het was op deze manier logisch dat we veel kennis hadden over ‘Planeet Escher’ en we waren toch een echt persoon. In de praktijk bleek het toch nog teveel een kunstgreep. De groep was zo ‘echt’ en persoonlijk, dat de crewleden een vreemde eend in de bijt werden. Bovendien bleek de groep zo veilig en positief, dat communiceren vanuit onszelf helemaal niet zo bedreigend was als het in eerste instantie leek. Uiteindelijk gingen we vanzelf over op onze persoonlijke profielen. Dit betekent natuurlijk niet dat dit voor elk project de juiste keuze is. Een karakter kan een prima keuze zijn, als dit goed in je verhaal past.

 

 

  • Houd het simpel Bij de start van ‘Planeet Escher’ hadden we nog geen overkoepelende boodschap. We wisten alleen dat we (groepen) mensen wilden uitdagen om ‘iets’ met het werk van Escher te doen. Daarbij was het belangrijk dat mensen niet echt het werk van Escher gebruikten, maar zich lieten inspireren door de thema’s van zijn werk. Maar hoe vat je dat in een pakkende, het liefst een beetje sexy call to action? We schakelden de hulp in van studenten Communication & Multimedia Design (NHL Stenden Leeuwarden). Zij bedachten een uitgebreid transmediaal verhaal rond Planeet Escher.

De uitwerking van dit verhaal zou ontzettend veel tijd en moeite kosten. Bovendien bleek het hele verhaal niet zo nodig voor het doel. Het werd door het achtergrondverhaal misschien zelfs alleen maar ingewikkelder. Het concept ‘Planeet Escher’ was op zichzelf al sterk genoeg om de boodschap over te brengen: Op ‘Planeet Escher’ is alles mogelijk. Bouw mee!

  • wees niet bang om je plannen tussentijds om te gooien De Facebookgroep was vooral bedacht om de mensen die offline deelnamen aan het project een online podium te bieden. Maar het bleek nog best moeilijk om alle deelnemers online actief te krijgen. Tegelijkertijd werden veel anderen, die niet offline betrokken waren bij het project, lid van de groep en zij begonnen actief te posten. We besloten dat het niet erg was dat de offline community niet zo digitaal werd. De doelgroep en de toon van de Facebookgroep werd iets aangepast. Minder gericht op de offline projecten, maar meer op het thema van ‘Planeet Escher’. Het werd een soort inspiratieplatform.
  • grote gebaren helpen om de aandacht op je project te vestigen ‘Planeet Escher’ was bedoeld als kleinschalig mienskipsproject, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. Maar tegelijkertijd wilden we wel zoveel mogelijk Friezen bereiken. We bedachten daarom een paar grote ‘Planeet Escherprojecten’, zoals de door Escher geïnspireerde streetart van Leon Keer. Bij deze tekeningen riepen we mensen op om hun selfie online te zetten met de hashtags #planeetescher #alleskan. Dit leverde ontzettend veel exposure en content op. Inhoudelijk was de content niet zo sterk, maar iedereen wist wel meteen van ‘Planeet Escher’. We bereikten veel mensen die we anders niet hadden bereikt. Iedereen die mee wilde doen, wist nu waar hij/zij terecht kon. Daarnaast werkte het als een soort bevestiging voor de bestaande deelnemers, ze waren trots op het project.

  • Heb geduld en probeer veel uit
    Soms heeft iets tijd en veel herhaling nodig om aan te slaan. ‘Planeet Escher’ heeft veel verschillende uitingsvormen gehad, waarbij lang niet alles werkte. Door te proberen kom je erachter wat wel en niet voor je werkt. Daarnaast denken we dat herhaling goed heeft gewerkt voor dit project. Een post zijn mensen snel weer vergeten of merken ze niet eens op. Pas als je iets vaak herhaalt, komt het echt bij mensen binnen en doen ze er iets mee.

Geef een antwoord