Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Algemeen  +  

Projectorganisatie

‘Ruimte voor dialoog’ is mogelijk gemaakt door de RAAK PUBLIEK regeling van SIA (http://www.sia-projecten.nl/projectenbank/project/ruimte-voor-dialoog), de kunstorganisaties Tryater, Keunstwurk en Fries Museum, en NHL Stenden Hogeschool.

Daarnaast werd samengewerkt met Cultuurmarketing, het LKCA, de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Projectpartners:

An de Wrede (hoofd communicatie, Tryater)

Lummie Fokkema (afdelingshoofd Educatie, Keunstwurk)

Inge Hekman en Kirsten Dijkstra (educatie en sociale media, Fries Museum)

Frédéric Tonnon (hoofd marketing, Stadsschouwburg De Harmonie)

 

Betrokken professionals:

Tryater: An de Wrede (communicatie), Jeffrey Deelman (educatie), Grietje Deinum (communicatie), De prutsers (acteurs)

Keunstwurk: Johannes Terpstra (adviseur muziek), Eline Kooistra (communicatie), Ilse Schreur (sociale media, kunsteducatie), Jornt Karel (sociale media), Sarah Dolstra (vrijwilliger)

Fries Museum: Inge Hekman (educatie), Kirsten Dijkstra (sociale media), Janke Vlas (sociale media)

Stadsschouwburg De Harmonie: Kristiaan Vaartjes (sociale media), Sipke Hoekstra (freelance medewerker klassieke muziek), Frédéric Tonnon (hoofd marketing)

 

Baseline- en follow up-gesprekken: 

Tryater: Ira Judkovskaja (artistiek directeur), Nynke Heeg, Anne Graswinckel, Grietje Deinum, Ekko de Bakker, Lourens van den Akker

Keunstwurk: Douwe Zeldenrust (directeur), Anne van der Sluis (afdelingshoofd publieksparticipatie), Lummie Fokkema (afdelingshoofd kunsteducatie) Johannes Terpstra, Akke Kooistra, Eline Kooistra, Folkert Kusters

Fries Museum: Kris Callens (directeur/bestuurder), Femke Haijtema (hoofd publiekszaken), Daniël Hoogterp, Inge Hekman en Kirsten Dijkstra

Stadsschouwburg De Harmonie: Frédéric Tonnon (hoofd marketing), Kristiaan Vaartjes, Sylvie Drees

 

Onderzoekers

Antine Zijlstra (hoofdonderzoeker)

Emiel Copini (onderzoeker monitor- en intervisietraject en evaluatie)

Annet ten Brug (onderzoeker monitor- en intervisietraject)

Floris de Jonge (docent onderzoeker netwerkanalyse)

Floor Lensing (studentassistent)

Eline de Vries (studentassistent)

Sophie Elkhuizen (onderzoeker theoretische uitgangspunten)

Floris Langen (onderzoeker theoretische uitgangspunten)

 

Projectorganisatie NHL Stenden Hogeschool:

Nicoline Loeper (zakelijke leiding)

Antine Zijlstra (inhoudelijke leiding)

Jannie Hekstra-Kloosterman (projectondersteuning)

Anton Spinder (controller)

 

Stuurgroep:

Hennie Brandsma (Lector Duurzame schoolontwikkeling, NHL Stenden Hogeschool)

Johan Kolsteeg (Vakgroep Kunst, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen)

Rob Koning (Directeur marketing en communicatie, NHL Stenden Hogeschool)

 

Consortium:

Willem Eikelenboom (Directeur Academie Voortgezet onderwijs en mbo)

Douwe Zeldenrust (Directeur Keunstwurk)

Valentijn Fit (Zakelijk directeur Tryater)

Kris Callens (Directeur/bestuurder Fries Museum/Princessenhof)

Patrick Bemelmans (Directeur Academie Media en Entertainment management en technologie)

 

Betrokken lectoraten en leerstoelgroepen:

Deike Schulz (Lectoraat Social media and organizations, NHL Stenden Hogeschool)

Lidwien van de Wijngaert (Hoogleraar Communicatie en organisatiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen)

 

Community: 

Docenten:

Janet Boersma-Stouwdam, Marijn de Jong (Communicatie)

Floris Langen, Wyb de Boer, Jeroen Westhof (Media en Entertainment Management (MEM)),

Robert Keun, Joris Hoebe (Communicatie en Multimediadesign (CMD))

Floris de Jonge, Josien Buiter (Docent Beeldende kunst en vormgeving)

Margarite Smit (Docent Theater)

 

Studenten van de opleidingen:

Docent theater (afstudeeronderzoek)

CMD (minor Transmedia storytelling)

Communicatie (vrije ruimte, minor Online journeys)

MEM (Leerbedrijf, verantwoordelijk voor de video’s op deze website)

 

Professionals:

Dieneke Zwiers (Kunstkade)

Wiesje Procee (LF2018)

Hilde Smetsers (Cultuurmarketing)

Marlies Tal (LKCA)

 

 

 

 

 

Geef een antwoord