Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Tools voor het ontwikkelen van online maatschappelijk debat naar aanleiding van ‘De wierheid fan Wylgeragea’ – Tryater

Emiel Copini

Wanneer je als kunstorganisatie een subjectiverende strategie wilt ontwikkelen, omdat je een maatschappelijk online debat wenst, je publiek aan het denken wilt zetten, of een platform wilt creëren waar kritische, diepgaande gesprekken mogelijk zijn, dan bevelen wij op basis van het onderzoek naar de casus rondom ‘De wierheid fan Wylgeragea’ en de reflectie hierop, het volgende aan:

 • Visieontwikkeling en vooronderzoek
  Ga eerst na of er draagvlak is binnen de organisatie en vanuit het publiek, om dit type gesprekken een online plek te geven. Probeer een goed beeld te krijgen van hoe men op dit moment napraat, waarover die gesprekken gaan, waar ze plaatsvinden, wat de voors en tegens zijn voor zowel het type medium als voor het type gesprek.
 • Lange adem en heldere afspraken
  Werk geleidelijk toe naar een dynamiek waarbinnen het gebruikelijk is om subjectiverend te reageren op elkaar. Leg in doelen vast wat jullie hieronder verstaan. Een duidelijke taakverdeling, draagvlak binnen de gehele organisatie, en een content kalender die inhoudelijke verdieping aanmoedigt, zullen hierbij helpen. Accepteer dat het zowel voor de organisatie als voor het publiek tijd kost om dit voor elkaar te krijgen. Kom op vaste momenten bijeen met een klein groepje om te evalueren wat er online gebeurt en hoe dit verbeterd kan worden.
 • Ambassadeurs
  Combineer netwerkanalyse en CRM
  -strategie om ambassadeurs in beeld te krijgen. De netwerkanalyse helpt om te zien hoe het netwerk functioneert, wie er (potentieel) invloedrijk is binnen dit netwerk, of er deelnetwerken zijn en mensen die zich in meerdere deelnetwerken begeven en daarmee een brugfunctie kunnen vervullen. De CRM-strategie kan een methode zijn om te ontdekken wie er boeiende, geëngageerde, inspirerende ideeën en reflecties heeft op de voorstellingen van het gezelschap. Een volgende stap zou kunnen zijn om juist die personen uit te nodigen op het online platform.
 • Verbinding offline / online
  De succesvolle randprogrammering kan worden vertaald naar of worden voortgezet op het online platform. Juist door offline door te ontwikkelen en uit te proberen, kan blijken dat er een online vertaalslag mogelijk is. Wanneer mensen elkaar al in levenden lijve hebben ontmoet en gesproken, kan de drempel om dit gesprek online voort te zetten, lager worden.

Geef een antwoord